Geluksmethodes Werken vanuit wetenschappelijke basis

Centrum voor Werkgeluk werkt vanuit de positieve psychologie. Een praktische, activerende en wetenschappelijke basis die bijdraagt aan werkgeluk in organisaties. Ik focus me op krachten en successen van teams of organisaties. Die aanpak beïnvloedt plezier in, voldoening door en kwaliteit van werken op positieve wijze.

Centrum voor Werkgeluk

Positieve psychologie Laat je denken vanuit je krachten

Positieve psychologie noemen we ook wel welzijnswetenschap. Voldoening en kwaliteit van leven staan bij deze methode voorop. Ieder individu, team of organisatie kent factoren die werkgeluk beïnvloeden. Positieve psychologie leert jou om niet te denken vanuit die klachten, maar vanuit je krachten. Het stimuleert verandering van mindset en geeft je veerkracht en creativiteit om werkgeluk te laten groeien.

Centrum voor Werkgeluk

Acceptance en Commitment Geeft betekenis en zingeving aan jouw werk

Acceptance en Commitment training (ACT) leert je als individu om te gaan met situaties, gedachten en gevoelens op de werkvloer. Het is een vorm van gespreksvoering met wortels in de positieve psychologie waardoor jij je gaat openstellen voor je ervaringen. Daarnaast leer je om je leven in te richten vanuit een diepere verbinding met jouw eigen waarden en normen. Hierdoor breng je meer betekenis en zingeving in je werk en ervaar je meer werkgeluk.

Centrum voor Werkgeluk

Motiverend coachen Brengt gedragsverandering bij je teweeg

Motiverend coachen is een methode die gedragsverandering bij individuen begeleidt. In gesprekken ligt de focus op het verhelderen van dilemma’s die verandering tegenhouden en op redenen om juist wél te veranderen. Door die aanpak groeit de intrinsieke motivatie voor blijvende gedragsverandering en wordt de weerstand verkleind. De aanpak waaide over uit de (verslavings)zorg en bewijst zich nu ook op de werkvloer als geluksbrenger.

Centrum voor Werkgeluk

Appreciative Inquiry Vergroot vertrouwen en samenwerking binnen jouw team

Appreciative Inquiry, oftewel waarderend onderzoek, richt zich op gedragsverandering in teams en organisaties. Vanuit de positieve psychologie-benadering doen we waarderend onderzoek naar situaties en medewerkers. Door te vragen naar wat er goed gaat en waar mensen meer van willen, wordt de gewenste toekomst zichtbaar. Een inspirerend beeld dat vertrouwen, samenwerking en werkgeluk van teams en organisaties laat groeien.

Centrum voor Werkgeluk
Focus op
wat werkt

Sterke Kanten Benadering Doe waar je goed in bent en wat je leuk vindt

Sterke-Kanten-Benadering vloeit voort uit positieve psychologie. Het helpt individuen, teams en organisaties om hun sterke kanten te ontdekken, te gebruiken en te versterken. Sterke kanten zijn bij deze methode niet alleen kwaliteiten die voortkomen uit jouw talent. Het gaat hierbij ook om werkzaamheden die je zingeving bieden. Door te doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt, ontstaat jouw werkgeluk!

Centrum voor Werkgeluk

Centrum voor Werkgeluk Gebouwd op vijf pijlers voor welzijn

Positieve psychologie vormt de basis voor alle methodes die Centrum voor Werkgeluk toepast.
Vijf pijlers komen in elke aanpak terug.

Positieve emoties

Hoop, dankbaarheid en optimisme. Het zijn voorbeelden van positieve emoties. Ze helpen je om te vertrouwen op de toekomst, leerruimte te creëren voor ontwikkeling en stresshormonen buitenspel te zetten.

Zingeving

Het is belangrijk om werk te doen waar je zingeving uithaalt. Het motiveert je om door te gaan op momenten dat het minder leuk is. En zorgt dat je de lasten die er in je werk altijd blijven, beter kunt dragen.

Toewijding

Als je toegewijd je werk doet, sta je meer in verbinding met je team en organisatie. Je zult er voor collega’s willen zijn en willen doen voor je organisatie wat nodig is. Zonder dat het je moeite kost.

Competentie

Wanneer jij je bewust bent van je eigen competenties en tegelijkertijd die van anderen (her)kent, ga je betere keuzes maken. Je zult jezelf en anderen in hun kracht zetten en meer succeservaringen beleven.

Relaties

Echt contact met je collega’s is van grote waarde. Je relatie met hen bepaalt voor een groot deel of je goed in je werk en vel zit. Waar verbinding is, heerst het vertrouwen om samen te werken en van elkaar te leren.

Geluksmethodes toepassen voor
jezelf, je team of je organisatie?

Mag ik jou laten sprankelen? Je weg naar werkgeluk begint hier!

Bel: 06 16 47 55 12
Mail: info@centrumvoorwerkgeluk.nl