Bewustwording door intervisie

Centrum voor Werkgeluk

Je ontdekt samen op een inspirerende manier nieuwe inzichten

Samen leren brengt je leerproces in een stroomversnelling. Anderen zien en horen jou en kunnen je ondersteunen bij jouw groei. In begeleide intervisie ben je methodisch aan de slag met jouw casuïstiek, je reflecteert hierover waardoor je groeit in je professioneel zelfbewustzijn. Je ontdekt handelingsalternatieven die je goed kunt toepassen. Je krijgt meer zicht op je sterke kanten en je interne saboteurs die je belemmeren of onzeker maken. Je groeit in je rol en je professioneel zelfvertrouwen en je ontdekt samen op een inspirerende manier nieuwe inzichten die je kunt toepassen in je praktijk. Casussen waar je mee worstelt kun je op een vertrouwde plek bespreken waarbij je met leuke en krachtige methoden samen leert en van daaruit je eigen leerproces met vertrouwen steeds zelfsturender kunt vormgeven. Zo ontwikkel je meer bewustzijn door intervisie.


Wie volgt intervisie? 

Je bent professional en je wilt samen met anderen groeien in je vak. Je hebt behoefte om casussen en jouw manier van werken te bespreken en samen te ontdekken wat werkt. Door in te gaan op successen leer je van successen, je ontdek waarom iets werkt en hoe je dat in andere situaties in kunt zetten. Je wordt je bewust van je kwaliteiten en ontwikkelt meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen bij het in zetten van wat werkt. Je inspireert elkaar en breidt je rugzak aan werkwijze uit.

Voor het ontwikkelen van reflectievaardigheden en de kwaliteit van je werk wil jullie met jullie groep ontdekken wat positieve intervisie voor jullie kan betekenen. Je wilt oefenen met Apperciative inquiry of oplossingsgerichte- en motiverende intervisie.

Je wilt in je organisatie mensen de mogelijk bieden onder begeleiding te groeien en leren door intervisie.

Hoe werkt het? 

  • In de begeleide intervisie sluiten we aan bij de leerwensen van de groep
  • Een intervisie groep bestaat 3 tot 5 professionals deel  

Ik zet mijn kennis als docent supervisiekunde, coaching en teamcoaching in en maak gebruik van intervisiemethoden uit de positieve psychologie, oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering en acceptance and commitment.Mag ik jou laten sprankelen? Je weg naar werkgeluk begint hier!

Bel: 06 16 47 55 12
Mail: info@centrumvoorwerkgeluk.nl