Motiverend coachen

Centrum voor Werkgeluk

Motivatie is de basis om te kunnen leren, werken en groeien. Of dit gaat over een grote complexe gedragsverandering, bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, een leer- of veranderproces, of over een loopbaanvraag. Motivatie heb je altijd nodig om te ontwikkelen of te veranderen. Kort gezegd: alles heeft te maken met motivatie.

Motivatie en veranderen zijn complexe menselijke processen. Helemaal als we een verandering van mensen vragen die ze eigenlijk niet zien zitten of overzien. En tja; Wat zou het ook prettig zijn als alle neuzen altijd dezelfde en goede kant op staan. Vanuit de positieve psychologie en de theorie achter motiverende gespreksvoering of coaching is er veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over motivatie en veranderen. We weten goed hoe motivatie werkt en hoe dit beïnvloed kan worden en dat zijn inzichten die in eerste instantie helemaal niet zo logisch lijken.

Motivatie is goed te beïnvloeden in een gesprek, zoals een coachgesprek of een gesprek op de werkvloer met een collega of een leidinggevende. Maar leren om een effectief (coachend) gesprek te voeren is een hele kunst! We weten in theorie goed wat werkt en hoe leer-, werk- en veranderprocessen in elkaar steken, maar de praktijk is weerbarstig. Naast kennis heb je ook training en ervaring nodig.

Wil je een verandering of proces in gang brengen, dan vraagt dat specifieke strategieën. Wie hiervan weet, heeft een tool in handen waarmee je anderen kunt ondersteunen in een proces naar verandering en het zoeken naar motivatie. In onze lezingen, trainingen of workshops nemen we je mee in de theorie van motiverend coachen en ontdekt je praktische tools om in de praktijk in te zetten. Zo leer je:

  • Hoe je anderen motiveert tot veranderen
  • Krijg je inzicht in de psychologie achter gedragsverandering
  • En ontdek je welke strategieën effectief zijn en welke gesprekstechnieken de motivatie van anderen beïnvloeden.

Mag ik jou laten sprankelen? Je weg naar werkgeluk begint hier!

Bel: 06 16 47 55 12
Mail: info@centrumvoorwerkgeluk.nl